1r Batxillerat
- Tdr, què és? 20-21 
Powerpoint que va mostrar en Toni i en Jaume a la presentació del treball.

- Dossier informatiu
El dossier on surten totes les dades i totes les pautes a seguir del treball de recerca.

- Llistat de propostes 
Un documents on hi ha les propostes dels diferents departaments per possibles treballs.

Calendari
Calendari del treball de recerca, on surten les dates de les entregues.

- Tdr, què és? 20-21 
Powerpoint que va mostrar en Toni i en Jaume a la presentació del treball.

- Dossier informatiu
El dossier on surten totes les dades i totes les pautes a seguir del treball de recerca.

- Llistat de propostes 
Un documents on hi ha les propostes dels diferents departaments per possibles treballs.

Calendari
Calendari del treball de recerca, on surten les dates de les entregues.

Document de temes
Document on s'ha d'anotar el treball que és durà a terme i que s'ha d'entregar el tutor de classe.
Tècniques d'Estudi